top of page

Proffmarkedet

Mer enn 20 års erfaring i markedet. Har hatt flere forskjellige roller som anleggsleder, prosjektleder, og har gitt totalpris og gjennomført

Relif XL fra Asak.jpg
Heradsbygda.jpg

Heradsbygda Omsorgssenter

Total reetablering utendørs, 2021.

Ca 6,5 mill. for Betonmast Ringerike.

The Twist

Kistefos museet 2019:

Total reetablering utendørs: ny gangvei, plastring langs elv mm.

Ca 5,5mill. for Kistefos Museet.

The Twist.jpg
Relif XL fra Asak.jpg
Gledeshuset.jpg

Gledeshuset Hønefoss

Total rehabilitering utendørs, 2018.

Ca 1,5 mill.

bottom of page